Res i Tid och Rum är ett firma- eller samlingsnamn för min verksamhet som fristående utredare, konsult och forskare i väghistoriska sammanhang. Verksamheten bedrivs av en enda person - mig.
Kundkretsen är i första hand länsstyrelser, länsmuseer och Vägverket, men jag åker gärna runt och håller föredrag i hembygdsföreningar också.
Jag har forskat om detta i 35 år och sedan 1995 jobbar jag med det på heltid.
Jag har uppdragsinventerat milstolparna i sex län, skrivit historik med upprustningsanvisningar för 13 län, samt haft spridda uppdrag av andra slag för ytterligare fem län. För närvarande pågår projekt ihop med Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Kronobergs och Jönköpings län.
Verksamheten har i första hand inriktning på Milstolpar i Sverige, vilket för den oinsatte ibland framstår som en perifer och smal nisch. Men i Sverige finns uppemot 8000 milstolpar bevarade och spridda över hela landet.

Milstolpar har satts upp i Sverige under perioden 1649-1870, och i åtskilliga hundra varianter. Milstolparna är en kulturhistorisk företeelse som även kulturminnesvårdens myndigheter i de flesta län saknar ordentliga kunskaper om.

Förändringar genom tiderna, olika varianters utbredning inom de olika förvaltningsområdena, ursprungliga direktiv om utförande, fundament och placering. En del län tycker inte att sådant är så noga när det gäller milstolpar, andra vinnlägger sig om att hålla och behålla en så kulturhistoriskt hög trohet till det ursprungliga mönstret, som möjligt. För det fordras kunskap.

Man räknar med att cirka 60 procent av de milstolpar som fanns utefter våra vägar under 1870-talet fortfarande finns kvar, men i stort sett ingen enda p?exakt ursprunglig plats i ursprungligt utförande. Av dessa 60 procent är de flesta kompletta milstolparna (milstolpe med sitt fundament) registrerade i fornminnesregistret.
Fundamentlämningar utan milstolpar är däremot fortfarande ofta oregistrerade. Ocks?lösa milstolpar p?vift är inte sällan oregistrerade av lätt förklarliga skäl. Milstolpar räknas p?gott och ont som fast fornlämning och ska i princip aldrig kunna innehas av privatperson. Bakom varje sådant förhållande ligger därför oftast ett lagbrott i något skede.

?Samtliga bilder: Stefan Nordin om inte annat anges.    ?Alla texter Stefan Nordin.    Webbplatsen producerad av Dexicon.
Uppdaterad 2008-08-11

One particular subset of world time swiss replica watches watches are those with "East" and "West" pushers that allow the time to be advanced or subtracted in one hour increments to omega replica watches make switching the time between various time zones simple and straight forward. One such family of watches that feature this complication are the various "Travel Time" watches by rolex replica. These all include the same movement even though they exist in various product families such as the Nautilus, Aquanaut, and fake breitling also this Patek Philippe 5524 Calatrava Pilot model (hands-on here). In a 42mm-wide 18k white rolex replica uk gold case, this is a deceptively ritzy pilot watch with a simple, demure attitude, but with the rolex replica sale name prestige many international travelers are looking for.