Milstolpeboken Stockholm - Uppsala - Södermanland

De tre länen Stockholm, Uppsala och Södermanland har en lång gemensam historia. Länsgränserna har flyttats fram och tillbaka. chanel replica handbags Det är inte många som tänker på att allt söder om söder hörde till Södermanlands län under flera årtionden i början av 1700-talet. chanel replica sale Eller att Stockholm och Uppsala (nuvarande län) bildade ett enda storlän från 1654 till 1714.
När man väl sitter och forskar om det ena så är det lika bra att också forska om det andra.

Det var bakgrunden till att jag hade material för alla tre länen och det var bakgrunden till att de tre länen 1998 bestämde sig för att samarbeta om en gemensam ”milstolpebok”.

Milstolpeboken beskriver utvecklingen till den situation som tvingade fram bestämmelserna om en normerad mil-längd för hela riket, och det därpå följande milstolpeuppsättandet.

De första vägmätningarna, de första milstolparna, allmogens reaktioner, tillverkningens vedermödor, uppsättandets vedermödor, upprustning och underhåll redan under 1700-talet, andra och tredje generationens milstolpar med de instruktioner som civilförvaltningen meddelade, m.m.

Här finns kartor som visar varje objekts placering och status (komplett milstolpe eller bara fundament bevarat), osv. chanel replica handbags Här finns också instruktioner för fundamentens storlek och färger vid eventuell målning (det får man som privatperson inte göra själv. chanel replica Det är Länsstyrelsens ansvar). Boken berättar om milstolparna i Er by, socken eller härad

Inbunden (hårda pärmar). A4-format. 164 sid.
Ort- och namnregister. Tryckt 1998.
Illustrerad med kartor, fotografier och ritningar på alla milstolpevarianter som finns i de tre länen.

Pris 190 kr inkl. nya bokmomsen. Porto 36 kr för 1000-grams ekonomibrev tillkommer.
Enklast köper Du boken genom att skicka e-post till milstolpen@telia.com och där ange antal, namn och fakturaadress.
Boken skickas som stort brev med bilagd faktura.

Östergötlands MILSTOLPAR - Historik och kulturmiljövård

Inventeringen i Östergötland 2005-2006 resulterade i databasen MILFOTO men också i en liten trevlig och prydlig skrift om Östergötlands milstolpar som gavs ut av Länsstyrelsen och Vägverket Sydöst. chanel replica sale Mycket bilder, stora bilder, vackra bilder. Boken passar bra som presentbok till den som passerar en "milstolpe i livet".

Östergötland hör till de intressantaste milstolpelänen, dels för att det är ett centralt genomfartslän, dels för startsnabbheten, dels för spännande säregenheter och, inte minst, för att arkivmaterialet är ovanligt välbevarat. Lorenzo Magalotti - välkänd för de flesta historiskt intresserade - nämns i Östergötlands milstolpeutveckling.

Boken är häftad, 54 sidor och innehåller mycket bilder och intressant ny kunskap. Boken kan för närvarande bara köpas från Östergötlands länsmuseum och kostar 100 kronor.

Bibliografi

Förutom ovanstående två helt egna böcker har jag under åren medverkat i åtskilliga svenska och internationella publikationer och producerat rapporter riktade enbart till beställaren. Dessa är för många för att alla uppräknas här, men genom Vägverkets mycket kompletta väghistoriska bibliotek kan man söka på författare (efternamn, förnamn) och på det viset få en mycket fullständig bibliografi.

Vägverkets arkiv och bibliotek - sökfunktionen här.

Några av de böcker/skrifter där den väghistoriska redovisningen är framträdande:

Stefan Nordin: Milstolpar i Norden. Braut 1. Köpenhamn 1996.
Stefan Nordin: Några milstolpevarianter från Sverige. Braut 1. Köpenhamn 1996.
Stefan Nordin: Hästbäcks by och gästgivaregård. Karbenning en Bergslagssocken. Norberg 1986.
Stefan Nordin: "…och som faconen ej befanns nog ansenlig och prydlig…" Den konstnärliga utformningen av milstolpar under 1600- och 1700-talen i några län. Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 39 2000.
Stefan Nordin: Kommunikationer - äldre kommunikationer. Järfällaboken del II band 1. Borås 1986.
Stefan Nordin: Milstolpar i Västmanland. Västmanlands fornminnesförenings.. årsskrift 1996. Västerås 1996.
Stefan Nordin: Milstolpar i våra trakter. Bromma hembygdsförenings årsskrift.
Stefan Nordin: Vägmätningar för milstolpar. Fornvännen 86 (1991).
Stefan Nordin: Milstolpar långlivad lösning på stormaktstidens skjutsproblem. Vejhistorie. Utg Dansk Vejhistorisk Selskab 2008/2009.