Milstolpekavalkad

Här följer 27 poster, i princip ett per län. De är inte valda för att det är enormt tjusiga milstolpar, utan för att visa dels hur olikartade objekten är som ingår i databasen, både geografiskt och till sin kulturhistoria. Exemplen vill också visa hur mycket mer MILFOTO kan ge när man tillför bilder och faktauppgifter om objekten och gör den praktiskt användbar. Fortfarande är en del viktiga arkivkällor för en del län inte införda, till exempel kartmaterialet på LMV och KrA.

Vid framställning av Internet-sidor skapas nedanstående sidor med hjälp av skärmdump (Print Screen) som på slutet sparas som jpeg-fil. Hela bilden blir då något diffuserad. När man kör databasen i Microsoft Access (och när man skriver ut) har man inte denna diffusering, då är bilden helt skarp.

Blekinge Sillhövda x1
Dalarna Stora Skedvi 13
Gotland Bunge x1
Gävleborg Delsbo 38
Gävleborg Torsåker 358
Halland Slättåkra 25
Jämtland Mörsil x102
Jönköping Ritning 1779
Kalmar Böda 167
Kalmar Persnäs x1
Kristianstad Oderljunga 64
Kronoberg Odensjö 107
Malmöhus Ystad 61
Norrbotten Karl Gustav 268
Skaraborg Slöta 114
Stockholm Skånela 203
Södermanland Floda 10
Uppsala Jumkil 63
Värmland modell 1831 i VLM
Västerbotten Burträsk 119
Västernorrland Njurunda 442
Västmanland Kolsva 69
Älvsborg Väne-Ryr 57
Örebro Hammar 1
Östergötland Asby 29
Östergötland Västra Stenby 37
Östergötland Kisa x1

Ritning

Sillhövda

Ysane

By

Mora

Bergsjö

Torsåker

Rone

Edshult

Åre

Fliseryd

Gårdsby

Emmislöv

Dalby

Nederluleå

Nederluleå

Appuna

Asby

Hyltinge

Boo

Faringe

Hörnefors

Bredsäter

Uddevalla

Kungsåra

Själevad

Vibyggerå

Bjurtjärn

Holm

Karlskoga

Kisa
chanel replica chanel replica sale chanel replica chanel replica handbags chanel replica cartier replica