Hjälpmedel för ett bra resultat

Bild 1
Nästan allt jag gör, gör jag med någon länsstyrelse eller Vägverket som uppdragsgivare. Det framgår av tre dekaler på fordonet. Det är viktigt att det tydligt syns i vilket ärende man kör på enskilda småvägar och bruksvägar. Skyltningen på bilen gör också att man slipper långa redogörelser för sitt ärende, och lockar till sig enskilda som är intresserade och kan ge information. Att de kulturmiljövårdande myndigheternas aktiviteter syns är också värdefullt. I synnerhet vård av milstolpar och vägminnen uppfattas mycket positivt av allmänheten. En liten och lätt fyrhjulsdriven bil är oundgänglig i arbetet.

Bild 2
En bra GPS är numera standardutrustning för kulturminnes-vården.
Noggrannhet typiskt 5-6 meter är fullt tillräckligt vid milstolpsinventeringar.

Bild 3
Datorn är oumbärlig. GPS:en ger koordinater men styr också kartan i datorn. Där finns också massor av information från arkivarbetet liksom digitalt kartmaterial.

Bild 4
En enkel men kapabel Digitrip ger vägmätning med 1 meters noggrannhet.

Bild 5
I fordonet finns också vinsch, ställ (fack) för transport av milstolpar, röjningsverktyg och märkutrustning, 220V-omvandlare, kvalificerad fotoutrustning etc...

You might dismiss a luxury dive watch on a rubber or omega replica sale NATO-style strap as too casual or not totally appropriate for all travel situations. You'd be right. If you are traveling and replica watches sale expect to be in a suit most of the time, your sports rolex replica uk watch on a colorful strap might not be a good idea. If, however, you are going on vacation or to a more breitling replica sale tropical environment, this can be an excellent choice. Rubber straps really shine in tropical environments or any place where it is hot and rolex replica you are likely to sweat. Maybe you'll also end up taking this watch into the rolex replica sale water or off the beaten path – which is something it is certainly designed for.