Databasen MILFOTO - ett kvalificerat verktyg för rationell kulturminnesvård av vägminnen

De väghistoriska kulturminnena hör nog till de som är mest utsatta för skador och förluster. Det är en konsekvens av att de ofta är placerade i en livlig trafikmiljö, men också för att milstolpar är ett ovanligt begripligt kulturminne som en del kan tänka sig ha som trädgårdsprydnad. cartier replica Det märks när milstolpar blir föremål för regionala upprustningsprojekt. Genast kommer kommentarer att det är jättebra och på tiden. Gävleborgs län har hållit relativt hög standard på milstolpevården sedan 1970-talet. Det har satt sina spår. Om man skulle fråga alla svenskar om namnet på en 1700-talslandshövding så vann nog Gävleborgarna. panerai replica uk Cronstedts höga namn står på hundratals milstolpar, nymålat och prydligt. För de flesta landshövdingarna var deras namns framträdande exponering den egentliga drivfjädern när nya milstolpar skulle sättas upp.

Vägverkets och Länsstyrelsernas allt närmare samarbete med kulturminnesvård har skapat ett behov av ett bekvämt och praktiskt verktyg för informationsutbyte mellan Vägverket och Länsstyrelsen och andra inblandade, som Väghållningsentreprenörer, Länsmuseum, Hembygdsföreningar och enskilda. rolex replica Fornminnesregistret (FMIS) i all ära - det är en mycket värdefull geografisk volymbank för myndighetsutövningen, men det är skapat av tusentals inventerare under femtio år, alla utan djupare kunskaper om till exempel milstolparnas och andra vägminnens tillkomsthistorik på varje enskild ort. FMIS saknar dessutom en hel del praktiskt användbara informationer och funktioner.

Därför är det angeläget att fornminnesregistret kompletteras med specialinventeringar. Sådana specialinventeringar måste bli tillgängliga för alla inblandade och anpassade till praktiskt vardagligt kulturminnesvårdsarbete. Där ska finnas bilder och kvalificerad professionell kunskap.

Jag har under mer än 30 år forskat om och inventerat milstolpar över hela Sverige, både i arkiv och i fält. Jag har antingen specialinventerat i fält och/eller skrivit "Underlag och anvisningar" för de flesta län i Sverige. "Underlag och anvisningar" redovisar ursprungligt antal och ursprunglig geografisk utbredning för varje variant i respektive län. Min databas består nu av nästan 10 000 poster med uppgifter från arkivarbetet och fältarbetet men också från Fornminnesregistret (FMIS) och lokala specialinventeringar. replica watches År 2005 specialinventerade jag milstolpar i Östergötland på uppdrag av Vägverket Sydöst och Länsstyrelsen i Östergötland. Det var premiär för digital redovisning i en ny databas som fått namnet MILFOTO skapad i Microsoft Access. Nu kan varje användare på 30 sekunder med en knapptryckning skapa ett brev eller mail med bilaga och informera alla som berörs. omega replica watches Alla uppgifter som följer med är exaktare och komplettare än någonsin. Databasen MILFOTO kompletterad med beställarens egna kartserver sätter en ny standard för rationell och professionell kulturminnesvård.

I MILFOTO ingår i princip samtliga milstolpar, tomma fundament och alla verifierade "Plats för milstolpe". Dessutom ingår åtskilliga ritningar, modeller och kopior av milstolpar som gemensamt koppling. Till och med en del "misstag" som blivit milstolpar de facto, är med. Materialet är tillkommet under drygt 30 år från många hundra olika källor och fältforskning. rado replica sale Därför är naturligtvis inte alla uppgifter aktuella. Fornminnesregistrets uppgifter ligger ofta 20-40 år tillbaka i tiden. Andra källor kan vara inventeringar som gjordes för 50-70 år sedan, till exempel Anderbjörks inventering i Kronobergs län 1943 och Östergötlands museums inventering 1928. Nordiska Muséets innehav i Julita och på Skansen är införda på respektive län. Alla sådana källor och uppgifter ingår i MILFOTO och blir kontrollerade, uppdaterade och kompletterade i samband med nya inventeringsuppdrag.

Det är det jag erbjuder - länsvis - specialinventering i fält av milstolpar, baserad på den mest kompletta och gedigna sammanställning som finns och levererat i en databas som är praktiskt användbar i kulturminnesvården.