Milstolpegalleri länen Blekinge - Kronoberg

Ysane socken Listers härad Blekinge län.

Gustaf den fjärde Adolfs namn fick inte förekomma på offentliga platser. Därför högg man bort hans namn på milstolparna från 1794. Men helt osynligt blev det inte.


(Foto © Stefan Nordin 1993)

Mora socken Ovan-siljans härad i Dalarnas län, då Kopparbergs län.

Dalpilarna är typiska för Dalarna men förekommer också i Örebro län.(Foto © Stefan Nordin 2001)

Stora Skedvi socken Kopparbergs härad Dalarnas län, då Kopparbergs län.

Dessa säregna milstolpar hade målad text och är därför helt blanka nu, förutom rosten.(Foto © Stefan Nordin 1995)

Tofta socken Gotlands södra härad Gotlands län.

Fundamenten på Gotland täcktes oftast med två vinkelställda kalkstenshällar, vilket har bevarat arrangemanget. Inget annat län har så välbevarat milstolpemönster.


(Foto © Stefan Nordin 1992)

Solberga socken Inlands Nordre härad Göteborg och Bohus län.

Trots Bohusläns betydande stenindustri togs dessa milstolpar från Kinnekulle i Skaraborgs län där Pehr Stenhammar var känd ålderman.


Foto © Stefan Nordin 1990)

Byarum socken Östbo härad Jönköpings län.

Krona och monogram är huggna i utstående relief vilket förmodligen var en exklusiv detalj från Överintendentämbetet.


(Foto © Stefan Nordin 1994)

Alsens socken Offerdals härad Jämtlands län.

Jämtland har Sveriges mest försummade milstolpemönster. Av just denna variant tillverkades 312 exemplar men bara cirka 40 är bevarade.


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Tuna socken Tunaläns härad Kalmar län.

De här nätta järnstolparna är gjutna av Pauliströms bruk i Småland.


(Foto © Stefan Nordin 1997)

Dalhems socken Norra Tjust härad Kalmar län.

1737 års milstolpevariant i Kalmar län är länets mest spridda, men de är ofta skadade på grund av ålder och åverkan.


(Foto © Stefan Nordin 1997)

Persnäs socken Åkerbo härad Kalmar län.

Öland liksom fastlandet har 1737 års milstolpar som huvudvariant. Den här är avvikande, förmodligen som ett provexemplar.


(Foto © Stefan Nordin 1997)

Östra Broby socken Östra Göinge härad Kristianstads län.

1766 års milstolpar med von Lingens initial är nog den variant som utsatts för de hårdaste protesterna från allmogen. Observera det vackra originalfundamentet.


(Foto © Stefan Nordin 1994)

Gårdsby socken Norrvidinge härad Kronobergs län.

Denna textrika milstolpevariant från 1833 har landshövdingen Carl Mörner af Morlanda initial. Carl Mörner var landshövding från 1827 till 1863, en bra bit av ett liv.


(Foto ©Stefan Nordin 1991)

Before I begin a longer conversation on breitling replica uk this topic, I want to make it clear that there are some rather compelling reasons why watch makers do not make estimates on hublot replica accuracy or how well their timepieces will perform – and I'll get to that in more detail a bit later. Nevertheless, in an industry where things like "chronometry and rolex replica isochronism" (and related concepts) are discussed all the time in rolex replica sale marketing materials, shouldn't watchmakers take a bit more responsibility and simply share what all of these cool terms and technical replica watches sale innovations they keep talking about actually do in the real world? In other words, should more rolex replica sale watch companies who allude to the fact that their timepieces are especially accurate actually go so far as to back up their claims?