Milstolpegalleri länen Malmöhus - Uppsala

Dalby socken Torna härad i Malmöhus län.

Dessa är tillverkade år 1728 av sten från ”stenskogen i Höörs socken”. Utförandet tyder på att de inte skulle stå i fundament utan direkt i jorden.


(Foto © Stefan Nordin 2001)

Nederluleå socken Nederluleå tingslag i Norrbottens län.

Norrbotten och Jämtland har det mest förvanskade milstolpemönstret, ofta beroende på att små nätta milstolpar har varit attraktiva trädgårdsprydnader, då och då med myndigheternas medgivande.


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Berga socken Vadsbro härad Skaraborgs län.

Sveriges genom tiderna största milstolpeprojekt var Skaraborg år 1707. Stenhuggare var bland andra Pehr Stenhammar på Kinnekulle.


(Foto © Stefan Nordin 1989)

Edsbro socken Närdinghundra härad Stockholms län.

Helmilstolpe från 1777. Den som ”designade” dessa milstolpar var ingen mindre än Jean Eric Rehn, tidens mest framstående formgivare.


(Foto © Stefan Nordin 2002)

Odensala socken Husby Ärlinghundra härad Stockholms län.

Landshövdingen Ankarcrona dog 1749 strax efter milstolparnas uppsättande så projektet blev aldrig fullbordat och sterbhuset betalade kalaset.


(Foto © Stefan Nordin 1999)

Bogsta socken Rönö härad Södermnlands län.

Att behöva ändra en del av gjutningen inför varje gjutning är naturligtvis lite extra besvärligt.


(Foto © Stefan Nordin 1997)

Floda socken Oppunda härad Södermanlands län.

Milstolpar som anger avståndet till socknens kyrka hör inte till vanligheten.


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Gryt socken Daga härad Södermanlands län.

Brukspatron von Celsing på Hellefors bruk hade en standardmodell på milstolpe, där han bara ändrade inskription. Den såldes till Södermanlands och Uppsala län under ett par årtionden.


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Helgona socken Rönö härad Södermanlands län.

P.A.Ö. avser landshövdingen Örnsköld som grundade staden Örnsköldsvik, men en av Vägverkets tidigare generaldirektörer – Per Anders Örtendahl, hävdade bestämt att det var/är han som avses!


(Foto © Stefan Nordin 1996)

Bondkyrko socken Ulleråkers härad Uppsala län.

Landshövdingen Robert von Kraemer fick redan under sin livstid omdömet att med styrka främja sitt läns bästa. Initialen påstår han själv, hade von Celsing satt dit ”mig ovetande”.


(Foto © Stefan Nordin 1999)

Dannemora socken Olands härad Uppsala län.

När Stockholms slottsbygge var klart på 1750-talet, sökte Kolmårdens marmorbrott annan avsättning för sin vackra byggnadssten. Det blev milstolpar av ”den dyraste stensort som finns” enligt den protesterande allmogen.


(Foto © Stefan Nordin 1999)

Knutby socken Närdinghundra härad Stockholms län (nu Uppsala län).

Välbevarade milstolpar av trä är inte särskilt gamla, men många tror att just för att de är av trä så är de äldst. Denna är från sent 1800-tal.


(Foto ©Stefan Nordin 1999)

rolex replica sale omega replica watches rolex replica rolex replica sale breitling replica