Milstolpegalleri länen Värmland - Örebro

Lungsunds socken Färnebo härad Värmlands län.

Dessa milstolpar tillverkades i Rämmens bruk av formaren Jan Eliasson och allmogen betalade in natura med 4 skålpund osmundjärn.(Foto © Stefan Nordin 1989)

Lysviks socken Fryksdalens härad Värmlands län.

Värmland och Örebro var ett gemensamt län före 1778 men milstolparna blev olika i landskap och bergslager för alla ville ha sitt speciella utförande.


(Foto © Stefan Nordin 1999)

Nätra socken Nätra tingslag Västernorrlands län.

Tack vare att förrådet av 1750 års trästolpar hade brunnit upp av våda, kom 1773 års milstolpar av järn att tillverkas, förmodligen av Olofsfors bruk i Nordmalings socken.


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Högsjö socken Gudmundrå tingslag Västernorrlands län.

Hela 132 exemplar tillverkades av denna milstolpevariant från 1811, men bara en bråkdel är bevarade.


(Foto © Stefan Nordin 1995)

Ljustorps socken Ljustorps tingslag Västernorrlands län.

Att en landshövding går utanför länet när milstolpar anskaffas, är ovanligt. Dessa gjordes i knappt 100 exemplar av Bolinders gjuterier på Kungsholmen i Stockholm.


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Njurunda socken Njurunda tingslag Västernorrlands län.

Milstolpar enbart för järnbrukens behov förekommer i en del bruksregioner där forbönderna måste förvissas om vägens rätta längd. Denna hör till Galtströms bruks enskilda väg.


(Foto © Stefan Nordin 1987)

Bygdeå socken Bygdeå tingslag Västerbottens län.

Dessa eleganta helmilstolpar sattes upp på initiativ av landshövdingen Stromberg men de mellanliggande halv- och kvartmilstolparna sattes upp av hans efterträdare Edelstam tio år senare. Så kan det gå!


(Foto © Stefan Nordin 1998)

Björksta socken Yttertjurbo härad Västmanlands län.

Teoretiskt kan man tänka sig att det uppstod en tvist om vilket härad som skulle betala den här milstolpen. Sammanskotten räknades nämligen så att antalet mantal väghållningsskyldiga inom häradet avgjorde beloppet, som alltså kunde bli olika.


(Foto © Stefan Nordin 1996)

Karbenning socken Gamla Norbergs Bergslags härad, Västmanlands län.

Genom att förse milstolparna med ett enda hugget stenblock till fundament, förenklades framtida flyttningar.


(Foto © Stefan Nordin 1996)

Holm socken Nordals härad Älvsborgs län.

Landshövdingen Adolf Mörner af Morlanda bytte län ett par gånger och skaffade milstolpar i åtminstone två av dem. Dessa tillverkades av sten från Kinnekulle.


(Foto © Stefan Nordin 1999)>

Ärtemarks socken Vedbo härad Älvsborgs län.

Så här vackert kan en milstolpe döljas eller inramas, när sommaren står i blom.


(Foto © Stefan Nordin 1988)

Degerfors socken Karlskoga härad Örebro län.

Något säregen variant från 1776. SVG står för Svea Götes och Vendes.


(Foto ©Stefan Nordin 1997)

Grythyttans socken Grythyttans bergslag Örebro härad.

Milstolparna i Örebros bergslag är formade som en ”planka”, säger dåtidens kronofogde. Säregna är de under alla förhållanden.


(© Stefan Nordin 1994)

Edsbergs socken Edsbergs härad Örebro län.

Evert A. Francs pampiga helmilstolpar i Närke är tagna ur ortens eget berg. Franc sparade pengar genom att bara sätta upp helmil och halvmil, en listighet som senare imiterades av andra.


(© Stefan Nordin 1999)

Casio G-Shocks find themselves on the cheap replica watches wrists of countless soldiers and outdoor adventurers around the world for good reason. They put up with hublot replica almost anything and have an impressive set of functions such as a world timer, alarms, chronograph, and most that travelers use all the time. Also, because they aren't particularly expensive, G-Shock watches omega replica rarely attract negative attention and are nevertheless fun. Without trying to be redundant, here is yet another flavor of replica watches sale high-function sport watch that lends itself well to picky travelers. The key here is replica watches sale with a versatile personality that combines a chronograph complication breitling replica sale along with a GMT hand for a second timezone.