Milstolpegalleri från Östergötland

Appuna socken i Göstrings härad

I en reseberättelse från 1674 nämner italienaren Lorenzo Magalotti att milstolparna i Östergötland görs 7 8 alnar höga (ca 4,5 mtr) och i toppen sätts en solvisare. Magalotti utvecklar tyvärr inte hur detta var utfört, men förmodligen var det ungefär som denna stentavla från Appuna socken visar. Det var knappast något som förekom i något större antal.


(Foto © Stefan Nordin 1991)

Gryt socken i Hammarkinds härad.

Hammarkinds härad innehåller socknarna Mogata, Skällvik, Börrum och Gryt. Där finns milstolpar av järn från 1833. Endast miltalet ¼ användes, vilket förenklade betydligt. Många saknas idag och fundamenten står tomma.


(Foto © Stefan Nordin 1989)

Horn socken i Kinda härad.

Den strävsamma torpare som själv bröt en utfartsväg från sitt torp till kyrkan, var onekligen värd ett minnesmärke. Torparen Johan Gustav Nilsson stod själv för både väg och minnesmärke - ½ MIL TIL FH (Flytthem) - 1858 J.G.NS.


(Foto © Stefan Nordin 1997)

Hällestad socken i Finspångs härad.

En pampigare uppställning än denna hittar man inte ofta.


(Foto © Stefan Nordin 1992)

Kimstad socken i Memmings härad.

Helmilstolparna från 1755 nämner ovanligt nog inte landshövdingens namn, vilket annars var mycket vanligt. Det var i praktiken det främsta skälet för många landshövdingar att alls intressera sig för milstolpar.


(Foto © Stefan Nordin 1992)

Kisa socken i Kinda härad.

Milstolparna av trä i Kinda mfl härader hör till 1800-talet men deras äldre föregångare var också av trä. De tidigare inskurna texterna har ofta försvunnit.


(Foto © Stefan Nordin 1996)

Norra Vi socken i Ydre härad.

Att ange miltalet ¾ är ovanligt eftersom vitsen med den vanliga serien ¼ - ½ - ¼ - 1 MIL, är att den är lika oavsett från vilket håll man reser (färdriktningsneutral). Denna milstolpevariant är typisk för 1800-talet och ersatte förmodligen äldre milstolpar av trä.


(Foto © Stefan Nordin 1996)

Vinnerstad socken i Aska härad.

Östergötland har kvar två exemplar av denna mycket tidiga milstolpevariant från 1654. Ursprungligen hade den inget postament och givetvis inte heller någon plåthuva!(Foto © Stefan Nordin 1995)

Västra Eneby socken i Kinda härad.

Halvmilvarianten av 1755 års milstolpar har en säregen inbuktning. Också korna tyckte att det såg lustigt ut.


(Foto © Stefan Nordin 1996)

Västra Tollstad socken i Lysings härad.

Milstolpen nämner socknens namn, vilket visar att just denna var en ren sockenangelägenhet av någon anledning. Annars var det häradet som ansvarade för milstolparna. Tidigt 1800-tal.


(Foto © Stefan Nordin 1992)

Östra Eneby socken i Bråbo härad.

Förhoppningsvis skulle ingen i vår tid komma på tanken att bygga ett dylikt postament under en kulturminne från 1755. För cirka 20 år sedan däremot, kom någon på tanken!


(Foto © Stefan Nordin 1992)

Östra Ny socken i Björkekinds härad.

En helmilstolpe från 1800-talet utan varken landshövdingens namn eller årtal.


(Foto ©Stefan Nordin 1989)

Love can make a sane person think crazy thoughts but that chanel replica does not mean they have to be crazy. When all is said and done, the stories we create are chanel replica sale sometimes safest within our own heads, particularly those that involve relationships and dating. Mind over matter folks, that is what this message is chanel replica handbags all about. A woman who doesn’t wear perfume has no future. Songs and photographs may stir up old memories, but it is our sense of smell that is most powerful in chanel replica provoking memories from the past. The notion that you are more memorable based on the scent you wear may explain why men and chanel replica sale women have been using essential oils, spice-infused incense and herb and floral rubs since ancient times.