Bra restaurerat

Urvalskriterier: Utförda sedan 1990, uppbyggda från grunden så nära ursprunglig plats som omständigheterna medger. Kulturhistoriskt riktigt fundament, i synnerhet att det inte är för litet och byggt med för små stenar. Rätt milstolpe rätt målad.

Solna socken vid Haga norra, Stockholms län.

Vid ombyggnaden av hela Stockholmsutfarten var flyttning av milstolpen oundviklig.
Fundamentet får representera de 7-8 förnämliga milstolpefundament i Stockholms län som Olle Forsberg vid Vägverket Produktion i Täby, under 1990-talet har byggt upp från grunden.

(Foto © 1994-10-01 Stefan Nordin)

Nykvarn i Björksta socken, Västmanlands län. Efter många årtiondens glömska i ett uthus hittades milstolpen till slut år 1996 och utredning av dess exakta placering gav möjlighet att bygga upp alltsammans igen. Arbetet utfördes av Vägverket Mälardalens killar.


(Foto © 1996-09-14 Stefan Nordin)

Åsby i Knutby socken i Uppsala län. Här finns en del ännu bevarade milstolpar av trä, såsom denna. De är därför nu försedda med en huva av kopparplåt. Att bygga fundament av så här bamsiga stenblock är kanske extra besvärligt - men varaktigt. Vägverket Mälardalen stod för det lyckade resultatet.

(Foto © 1999-10-19 Stefan Nordin)

Unlike a yellow or rose gold panerai replica sale watch, the Patek Philippe Calatrava Pilot Time will call surprisingly little attention to itself, but in the right circles, people will panerai replica sale know exactly what you are wearing. This is a good opportunity to have a convenient travel watch with a useful dual time zone complication, as well as being a serious luxury watch that really won't command rolex replica uk unwanted attention to the wearer. It can also work with business attire as well as it does with shorts. Pilot watches make patek philippe replica sale excellent travel watches because, rolex replica sale by nature, they are designed for traveling. Perhaps more cartier replica uk specifically, for flying, but pilots clearly travel and have traditionally needed comfortable, legible watches that allow them to keep informed in various time zones.