Mindre bra restaurerat

Självklart är det roligare att peka på de goda exemplen när man vill visa hur det kan se ut runt om i landet. Men också de dåliga exemplen kan visa på vikten av kunskap. Tyvärr har det varit svårt att välja ut de tre exemplen. Det finns alltför många att välja emellan. Nedanstående tre nämns utan inbördes ordning. Samtliga ”fundament” är byggda under 1990-talet från grunden.

Knösbacken i Ljusnarsbergs socken i Örebro län i en, (det medges) besvärlig backe med vägslänt. Men ett slags betongkar med kullersten är ändå inte vad man kan förvänta sig av ett nybyggt milstolpefundament.


(Foto © 1996-05-22 Stefan Nordin)

Byåker i Säbrå socken i Västernorrlands län.
Det vita är snö, resten är ett märkligt hopplock av grannskapets stenar. Att det är tänkt som ett milstolpefundament framgår utav själva milstolpen av järn, som en plogvinge till råga på allt slagit mitt itu.

(Foto © 1998-05-11 Stefan Nordin)

Bergvik i Söderala socken i Gävleborgs län.
Dessvärre är byggnaden bakom milstolpen, ett museum, vilket borde lända till någon kulturhistorisk känsla.


(Foto © 1997-11-16 Stefan Nordin)